Nhà máy năng lượng Mặt Trời của Tesla sẽ là công trình lớn nhất con người từng xây dựng